Dự án

Xây Dựng Đường Dây Trung Thế Trạm Biến Áp 3p 630kva 22/0,4kv Kho Lạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xây Dựng Đường Dây Trung Thế Trạm Biến Áp 3p 630kva 22/0,4kv Kho Lạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Tên công trình:

Xây dựng đường dây trung thế trạm biến áp 3P 630kVA 22/0,4kV kho lạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Địa điểm:

KCN Nhơn Trạch VI, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Phạm vi cung cấp:

Đường dây trung thế, tủ trung thế RM6 và trạm biến áp 3P 630kVA 22/0,4kV

Xây Dựng Đường Dây Trung Thế Trạm Biến Áp 3p 630kva 22/0,4kv Kho Lạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Xây Dựng Đường Dây Trung Thế Trạm Biến Áp 3p 630kva 22/0,4kv Kho Lạnh Nhơn Trạch Đồng Nai
Xây Dựng Đường Dây Trung Thế Trạm Biến Áp 3p 630kva 22/0,4kv Kho Lạnh Nhơn Trạch Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *