Dự án

Dự Án Đường Dây Trung Thế Và Trạm Biến Áp 3p 2500kva 22/0,4kv – Nhà Máy Bia Heineiken Việt Nam

Dự Án Đường Dây Trung Thế Và Trạm Biến Áp 3p 2500kva 22/0,4kv - Nhà Máy Bia Heineiken Việt Nam

Têncông trình:

Dự án đường dây trung thế và trạm biến áp 3P 2500kVA 22/0,4kV – Nhà máy bia Heineiken Việt Nam

Địa điểm:

Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Phạm vicung cấp

Đường dây trung thế và trạm biến áp 3P 2500kVA 22/0,4kV

 

Dự Án Đường Dây Trung Thế Và Trạm Biến Áp 3p 2500kva 22/0,4kv - Nhà Máy Bia Heineiken Việt Nam

Dự Án Đường Dây Trung Thế Và Trạm Biến Áp 3p 2500kva 22/0,4kv – Nhà Máy Bia Heineiken Việt Nam

Dự Án Đường Dây Trung Thế Và Trạm Biến Áp 3p 2500kva 22/0,4kv - Nhà Máy Bia Heineiken Việt Nam

Dự Án Đường Dây Trung Thế Và Trạm Biến Áp 3p 2500kva 22/0,4kv – Nhà Máy Bia Heineiken Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *